Ομιλία: Θράκη και μειονότητες – Δημήτρης Κολλάτος

  Μετά το πέρας της ολομέλειας του Δεκεμβρίου ακολούθησε ομιλία του σκηνοθέτη Δημήτρη Κολλάτου με θέμα “Θράκη και μειονότητες”. Την ομιλία παρακολούθησαν τα μέλη μας καθώς και πλήθος φίλων αυτών.

Στον Νέο Δρόμο του Μεταξιού: Πολιτιστική – Οικονομική Διπλωματία

Το τμήμα μας HJ1 της AHEPA και το Τμήμα «ΑΜΑΡΥΛΛΙΔΕΣ» των Θυγατέρων της Πηνελόπης, οργάνωσαν συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης με θέμα: «Στον Νέο Δρόμο του Μεταξιού: Πολιτιστική – Οικονομική Διπλωματία. Σχέσεις Κίνας – Ελλάδας –...