Στον Νέο Δρόμο του Μεταξιού: Πολιτιστική – Οικονομική Διπλωματία

Το τμήμα μας HJ1 της AHEPA και το Τμήμα «ΑΜΑΡΥΛΛΙΔΕΣ» των Θυγατέρων της Πηνελόπης, οργάνωσαν συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης με θέμα: «Στον Νέο Δρόμο του Μεταξιού: Πολιτιστική – Οικονομική Διπλωματία. Σχέσεις Κίνας – Ελλάδας –...