Ιατρική αποστολή του τμήματος Athens HJ1 στην περιοχή Ιτέα – Γαλαξίδι

Το τμήμα μας συνεχίζοντας τις τακτικές ιατρικές αποστολές προς διάφορες περιοχές της Ελλάδας που ζητούν την συνδρομή μας, διοργάνωσε με την συνεργασία πολυμελούς ομάδας ιατρών του ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ, εκ των οποίων και μέλη του τμήματός...