Επίσκεψη του Ύπατου Προέδρου AHEPA στον χώρο ανέγερσης της ιατρικής βιβλιοθήκης

Κατά την διάρκεια της επίσκεψης του Ύπατου Προέδρου των AHEPA κ. George Loucas, ο πρόεδρος επισκέφθηκε μεταξύ άλλων τον χώρο ανέγερσης της ιατρικής βιβλιοθήκης. Παρακάτω θα βρείτε σχετικό φωτογραφικό υλικό