Κατά την διάρκεια της επίσκεψης του Ύπατου Προέδρου των AHEPA κ. George Loucas, ο πρόεδρος επισκέφθηκε μεταξύ άλλων τον χώρο ανέγερσης της ιατρικής βιβλιοθήκης.

Παρακάτω θα βρείτε σχετικό φωτογραφικό υλικό