Την Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε η πρώτη δια ζώσης ολομέλεια του τμήματος μας στο νέο αμφιθέατρο του ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός», τηρουμένων όλα των υγειονομικών πρωτοκόλλων που προβλέπει η κειμένη νομοθεσία λόγω του covid19.Σε μια σεμνή τελετή ορκίστηκαν 12 νέα μέλη και κατόπιν αναγγέλθηκε η σύσταση επιτροπών και ομάδων έργου σύμφωνα με την διακήρυξη περί συμμετοχικής διοίκησης του νέου ΔΣ και επιπρόσθετα αναπτύχθηκαν τρέχοντα θέματαΣτην ολομέλεια παραβρέθηκαν ο αδ Πετκίδης past District 25 Governor, ο αδ Τσουνάκης αντιπρόεδρος φιλανθρωπίας District 25, αδ Πολυχρόνης Πρόεδρος του τμήματος Ήφαιστος HJ-17 Βάρη-Βούλα-Βουλιαγμένη και οι αδ Σπανόπουλος και Παπανικολάου Πρόεδρος & Γραμματέας αντίστοιχα του τμήματος Θεμιστοκλής HJ-9 Πειραιάς.Μετά το πέρας της ολομέλειας εδόθησαν έπαινοι στους υπευθύνους των συνεργείων του ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός» για την συνεισφορά τους στην ευταξία των γραφείων του τμήματος και επακολούθησε ενημερωτική διάλεξη του αδ Χρυσουλάκη Γενικού Γραμματέας Αποδήμου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας με θέμα το brain drain.

για το ΔΣ του τμήματος AHEPA HJ001