Την Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε η δια ζώσης ολομέλεια του τμήματος AHEPA HJ001 στο νέο αμφιθέατρο του Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός», τηρουμένων όλων των υγειονομικών πρωτοκόλλων, που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία λόγω του covid19.

Σε μια σεμνή τελετή ορκίστηκαν τα νέα μέλη και κατόπιν γνωστοποιήθηκαν οι προσφορές για τα μέλη του τμήματος, που αφορούσαν κινητή / σταθερή τηλεφωνία και ασφαλιστικό προϊόν.

Η ολομέλεια μεταξύ των άλλων ενέκρινε την

1. αγορά νέου domain name “ahepahj1.gr”

2. θεσμοθέτηση φιλεκπαιδευτικής υποτροφίας για τους εργαζόμενους ή τα τέκνα αυτών στο ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός»

3. διενέργεια φιλικού αγώνα βόλεϊ με την διάθεση των εσοδών του για φιλανθρωπικό σκοπό

Στην ολομέλεια παραβρέθηκαν, οι αδ Κων/νος Βαρσάμης & Αργύρης Τσουνάκης αντίστοιχα κυβερνήτης & αντιπρόεδρος φιλανθρωπίας του District 25.

Μετά το πέρας της ολομέλειας επακολούθησε ενημερωτική διάλεξη για το ευρύ κοινό του αδ και μέλους του ΔΣ Στυλιανού Φενέκου με το επίκαιρο θέμα: Η συμβολή του οικουμενικού Ελληνισμού στους Παγκόσμιους πολέμους.