Προέδρος : Σταύρος Σταθόπουλος
Αντιπρόεδρος: Σεραφείμ Κλημόπουλος
Γραμματέας: Χρήστος Μπακούρος
Ταμίας: Χαράλαμπος Γιαννόπουλος
Μέλος: Στυλιανός Φενέκος
Διευθυντής Ελληνισμού: Βασίλειος Βραχιώτης
Διευθυντής Παιδείας: Στυλιανός Μπενάκης
Διευθυντής Φιλανθρωπίας: Μελέτιος Ρεντούμης
Διευθυντής κοινωνικής ευθύνης: Θεόδωρος Δουφεξής
Διευθυντής οικογένειας: Παναγιώτης Δεδεηλίας
Διευθυντής αθλητισμού: Ευάγγελος Τζανίδης