Αγαπητοί Αδελφοί,
Στα συνημμένα θα βρείτε το ενημερωτικό Δελτίο “ΑΗΕΡΑ ΕΛΛΑΣ News Synopsis”.
Προωθήστε το, Προβάλετε το έργο των Τμημάτων της ΑΗΕΡΑ ΕΛΛΑΣ.
Αδελφικά
Yannis Aivazides
VP Civic Responsibility
AHEPA, District 25