Αγαπητοί Αδελφοί,

Στα συνημμένα θα βρείτε το ενημερωτικό Δελτίο “ΑΗΕΡΑ ΕΛΛΑΣ News Synopsis”.
Προωθήστε το & προβάλετε το έργο των Τμημάτων της ΑΗΕΡΑ ΕΛΛΑΣ.

Αδελφικά
Yannis Aivazides
VP Civic Responsibility
AHEPA, District 25