Αγαπητοί Αδελφοί,
Στα συνημμένα θα βρείτε το ενημερωτικό Δελτίο “ΑΗΕΡΑ ΕΛΛΑΣ News Synopsis”.
Παρακαλούνται οι Γραμματείς των Τμημάτων να το προωθήσουν στα μέλη τους.

ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ
Αδελφικά
Yannis Aivazides
VP Civic Responsibility
AHEPA, District 25