Αγαπητοί Αδελφοί,

Στα συνημμένα θα βρείτε το ενημερωτικό Δελτίο “ΑΗΕΡΑ ΕΛΛΑΣ News Synopsis”.

Παρακαλούνται οι αδελφοί Γραμματείς των Τμημάτων να το προωθήσουν στα μέλη τους.

Αδελφικά
Γιάννης Αϊβαζίδης
Αντιπρόεδρος Κοινωνικής Ευθύνης
ΑΗΕΡΑ, Περιφέρεια 25