Αγαπητοί Αδελφοί,

Σας κοινοποιούμε Δελτίο Τύπου που λάβαμε από το Τμήμα HJ-03 Θεσσαλονίκης.

Αδελφικά
Γιάννης Αϊβαζίδης
Αντιπρόεδρος Κοινωνικής Ευθύνης
ΑΗΕΡΑ, Περιφέρεια 25