Αγαπητοί Αδελφοί,

Στα συνημμένα Δελτίο Τύπου του Τμήματος HJ-30 Θάσου και ευχαριστήρια επιστολή του Διευθυντή του Κέντρου Υγείας Πρίνου.

Αδελφικά
Γιάννης Αϊβαζίδης
Αντιπρόεδρος Κοινωνικής Ευθύνης
ΑΗΕΡΑ, Περιφέρεια 25