Η πρόεδρος Βάσω Μαράκα του Σύλλογου Ατόμων με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας (ΣΑμΣΚΠ), έστειλε την συνημμένη επιστολή προς τον Πρόεδρο του AHEPA Athens Chapter HJ1 για να μας εκφράσει τις θερμότατες ευχαριστίες του για την οικονομική ενίσχυση, που στηρίζει τους σκοπούς και τις δράσεις του ΣΑμΣΚΠ ώστε να συνεχίσει να υλοποιεί τα σχέδια και τα προγράμματά του για την υποστήριξη των πασχόντων από ΣΚΠ και των συγγενών τους.

Η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται στο ποσό των € 1.000